Rekenen.com is een informatieve website met praktische rekenoefeningen


Oefenen

Oefenen met rekenen verbetert de vaardigheden en biedt uitstekende mogelijkheden om beter te leren rekenen. Rekenen oefenen zal niet elk kind steeds even leuk vinden, maar dat verandert al snel als het ook zichtbaar resultaat oplevert. Ook volwassenen kunnen trouwens hun kennis ophalen door oefeningen te maken. Op het gebied van het rekenen oefenen kan er een onderscheid gemaakt worden in verschillende typen rekenoefeningen. Om de complete rekenvaardigheid te verbeteren is het raadzaam om ook alle typen oefeningen uit te voeren en niet alle aandacht op een specifiek rekenonderdeel te vestigen.

 

Rekenen oefeningen

Wie moeite heeft met rekenen kan allerlei verschillende oefeningen doen om de rekenvaardigheid naar een hoger niveau te tillen. De rekenen oefeningen die worden aangeboden verschillen qua zwaarte en kennis, zodat het mogelijk is om op het eigen niveau in te stappen en van daaruit verder te groeien. Het leren rekenen begint uiteraard vanuit een basiskennis en door te oefenen zal de kennis ook steeds in de praktijk kunnen worden gebracht. Het herhalen en toepassen van de kennis zet bij rekenen oefenen al snel zoden aan de dijk. Het rekenen oefenen is uiteraard een constant proces, waarbij de herhaling van de toepassing van de rekenkennis in de praktijk tot succes zal leiden. Het oefenresultaat is daarbij een concreet doel dat voor ogen kan worden gehouden.

 

Leren rekenen

Het leren rekenen is voor een groot deel afhankelijk van herkenning van de situatie, maar bestaat anderzijds dus ook uit het simpel uit het hoofd leren van bijvoorbeeld tafels. Het is zo dat het oefenen met rekenen ook beter gaat als het doel duidelijk is. Het doelgericht afwerken van verschillende rekenoefeningen staat garant voor een betere rekenvaardigheid. Bovendien is het een voordeel, dat door het oefenen de informatie beter zal worden opgeslagen in het geheugen. Indien de informatie in het geheugen wordt opgeslagen en er sprake is van het steeds weer rekenen oefenen zal ook op de lange termijn de informatie in het geheugen toegankelijk blijven. Het leren rekenen en oefeningen uitvoeren is tevens een uitstekende voorbereiding op de Cito-toets. Daar kan echt doelgericht op geoefend worden, omdat bekend is welke onderdelen er in de toets zijn opgenomen. Het oefenen kan voor de Cito-toets gedaan worden door onder meer rekenen oefeningen te doen op onderdelen, zoals breuken, cijferen, breuken, procenten en meten. Daartoe worden op deze website verschillende mogelijkheden geboden. Het rekenen oefenen kan voor het onderdeel rekenen op de Cito-toets het verschil maken in een goed resultaat.