Rekenen.com is een informatieve website met praktische rekenoefeningen


Breuken

Op de meeste basisscholen komen de kinderen in groep zes voor het eerst met breuken in aanraking. Kinderen hebben in eerdere groepen en thuis al op een onbewuste manier kennisgemaakt met breuken in de vorm van gebroken getallen, zoals een appel in vieren kwarten delen of een half broodje eten. In groep zes wordt de aandacht echter pas echt op breuken gericht en worden elementen als getalbegrip, notatiewijze en bewerkingen gebroken getallen aangeleerd. Er zijn altijd kinderen die meer moeite hebben met de sommen van breuken te begrijpen en voor hen is het zeker aan te raden er thuis mee aan de slag te gaan en breuken te oefenen.

 

Breuken oefenen

Breuken oefenen is belangrijk om de kennis op het gewenste niveau te krijgen en zeker ook om de basis te leggen voor de volgende jaren. In groep zeven en groep acht zal er namelijk aandacht worden besteed aan procenten, verhoudingen en kommagetallen, waarbij de basiskennis van breuken belangrijk is. Deze elementen vertonen namelijk een onderlinge samenhang. Breuken oefenen is een van de lastigste rekenopgaven uitvoeren, maar wel noodzakelijk. Tellers, noemers en het gelijknamig maken vormen de basis voor de breuksommen die online worden aangeboden. Door te blijven oefenen komen alle aspecten aan bod en krijgt het kind een goed inzicht in de wijze waarop breukensommen berekend moeten worden.

 

Tips breuken oefenen

Voor elke type som zijn er wel handige rekenmanieren beschikbaar en dat geldt ook voor breuken oefenen. Zo is het bijvoorbeeld handig om de breuk eerst te vereenvoudigen als dat mogelijk is. Na de vereenvoudiging kan er afhankelijk van de som sprake zijn van optellen, aftrekken, delen of vermenigvuldigingen. Er bestaat van elke breuk altijd een kleinste vorm, zoals de breuk van 6/18 altijd teruggebracht kan worden naar 1/3, want dat is de kleinste vorm. Het vereenvoudigen is dus niets meer dan de breuk zo klein mogelijk maken. Bij het optellen en aftrekken moeten de breuken eerst gelijknamig worden gemaakt ofwel onder één noemer gebracht worden. Voor het vermenigvuldigen geldt dat het breuken oefenen in principe het meest eenvoudig is, want de tellers worden met elkaar vermenigvuldigd en de noemers ook. Bij breuken oefenen met delen kan er rekening mee gehouden worden dat het een kwestie is van vermenigvuldigen met het omgekeerde. Dit zijn slechts enkele tips die het breuken oefenen leuker en makkelijker zullen maken.