Rekenen.com is een informatieve website met praktische rekenoefeningen


Sommen

Sommen zijn rekenopgaven waar kinderen in het basisonderwijs gedurende de hele schooltijd veel tijd aan besteden. Het ene kind heeft minder moeite met het oplossen van sommen dan het andere kind, maar om de rekenvaardigheid te verbeteren is er een simpele oplossing voor handen. Rekensommen kunnen namelijk op allerlei verschillende rekenonderdelen worden geoefend. Elk kind zal in een groep op de basisschool over een bepaald rekenniveau moeten beschikken. Aan de hand van toetsen kan het rekenniveau worden bepaald, waarna sommen oefenen als instrument kan worden ingezet om een hoger niveau te halen.

 

Rekensommen

Rekensommen bestaan uit verschillende oefeningen, waarbij zowel het optellen, aftrekken, delen als vermenigvuldigingen aan de orde kunnen komen. Om de rekenvaardigheden verder te ontwikkelen, is het natuurlijk wel van belang om periodiek rekensommen te oefenen. Het sommen oefenen blijft leuk door af te wisselen met verschillende soorten rekensommen. Zo kan de ene keer de aandacht gericht worden op het oefenen van keersommen en kunnen op een ander moment deelsommen of optel- en aftreksommen de voorkeur krijgen. Dat biedt ook het voordeel dat er steeds met één type som geoefend wordt en dus de vaardigheden toenemen. Uiteraard is dat slechts een van de opties, want er zijn ook kinderen die het leuker vinden om verschillende rekensommen door elkaar te oefenen. Het hangt dus ook een beetje van het kind af om te zien welke optie het beste is om te volgen.

 

Sommen oefenen

Het beste resultaat met sommen oefenen kan bereikt worden door op een vaste dag op een vast tijdstip er voor te gaan zitten en gedurende een bepaalde tijd de oefeningen uit te voeren. Dat schept namelijk duidelijkheid en biedt structuur. Het online oefenen is natuurlijk een uitkomst, omdat er een rijkdom aan rekensommen tot de beschikking staat, variërend van keersommen tot deelsommen. Ook kunnen er rekentoetsen worden gedaan om het niveau te testen de keuze voor een bepaald type sommen te oefenen daarop af te stemmen. Bovendien zijn er voor alle groepsniveaus van de basisschool sommen beschikbaar, zodat ook daar uiteraard rekening mee kan worden gehouden. In de laatste groepen van de basisschool zal de Cito-toets steeds dichterbij komen en de uitkomst daarvan is onder meer bepalend voor de toekomstige te volgen opleiding. Er kan dus ook heel gericht naar een doel toegewerkt worden met sommen oefenen om bijvoorbeeld een goed resultaat te behalen met de Cito-toets.