Rekenen.com is een informatieve website met praktische rekenoefeningen


Tafels

Tafels worden als rekeninstrument gebruikt om snel uit het hoofd te kunnen vermenigvuldigen. Op de basisschool worden de tafels uit het hoofd geleerd, omdat deze kennis als een basisvoorwaarde wordt gezien voor de verdere ontwikkeling op het gebied van rekenen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed op de basisschool aan het tafels leren, waarbij er gerekend wordt in sommen met een vermenigvuldiging van de getallen één tot en met tien. In principe moet elk kind aan het einde van groep vier in staat zijn om de tafels van één tot en met tien uit het hoofd op te noemen. Het thuis online tafels oefenen kan uitkomst bieden als deze rekenvaardigheid niet op het gewenste niveau is.

 

Oefenen tafels

De tafels oefenen zal uiteindelijk leiden dat het kind over de benodigde kennis en vaardigheden beschikt om zich de tafelsommen volledig eigen te maken. Overigens zijn er enkele trucjes die toegepast kunnen worden als het kind niet snel genoeg leert om de tafels te beheersen. Bijvoorbeeld het trucje van het halveren. Bij tien keer acht is het resultaat tachtig. Bij vijf keer acht wordt het resultaat veertig. Op de basisschool zal er uiteraard volop aandacht worden besteed aan het oefenen met tafels door bijvoorbeeld de kinderen hardop de tafels uit het hoofd te zeggen. Tafels leren is vooral een kwestie van herhaling en nog een keer herhalen. De tafels oefenen met sommen die online kunnen worden uitgevoerd zal een grote bijdrage kunnen leveren aan zich eigen maken van de vermenigvuldigingen op het gewenste niveau.

 

Tafels leren

Het is voor tafels leren natuurlijk uitstekend als er niet alleen op de basisschool maar ook thuis aandacht aan wordt besteed. Tafels leren is zoals gezegd vooral een proces van herhalen en het tafels blijven oefenen legt in elke geval een stevige basis voor de rekenvaardigheden die in de toekomst verder ontwikkeld zullen worden. In principe vormen de tafels de essentie van het maken van herhaalde optellingen, waarbij het tafels leren tevens de eerste kennismaking is met de wiskunde. Het is dus belangrijk dat het kind de tafels goed beheerst en dat kan onder meer bereikt worden door vaak en veel tafels te oefenen. Dat kan gewoon online en eventueel ook worden afgewisseld met het uitvoeren van andere rekensommen, zoals optellen en aftrekken. Wie tafels oefent, kan in elk geval ervan uitgaan dat binnen de kortste keren de tafels tot en met tien vanuit het hoofd kunnen worden opgezegd.