Rekenen.com is een informatieve website met praktische rekenoefeningen


Werkbladen

Werkbladen rekenen zijn een ideaal middel om kinderen sommen te laten maken en dat kan variëren van deelsommen tot optellen en van breuken tot keersommen. Een werkblad rekenen kan specifiek op een rekenonderdeel gericht zijn, zoals op tafels, maar ook op een combinatie van onderdelen. Werkbladen rekenen worden weergegeven op een blad papier, zoals veel kinderen op de basisschool in verschillende groepen deze mee naar huis krijgen. Het is ook mogelijk om van online werkbladen gebruik te maken, waarbij de opdracht kan worden uitgeprint, waarna het kind de opdrachten met pen of potlood kan maken.

 

Werkbladen rekenen

Het is ook mogelijk om werkbladen rekenen online in te vullen en te bewerken, waarna het mogelijk is deze op te slaan of uit te printen. Een werkblad rekenen kan als extra oefenstof dienen om ondersteuning te geven aan het ontwikkelen van de rekenvaardigheden. Er zijn altijd kinderen in een groep van de basisschool die minder snel zijn in het begrijpen van rekenen. Als kinderen zelf doorhebben dat zij achterlopen op klasgenootjes dan kan dat tot onzekerheid en zelfs tot faalangst leiden. Werkbladen rekenen op het eigen rekenniveau kunnen dan een steuntje in de rug zijn om extra te oefenen en beter te worden in het rekenen. Het is altijd belangrijk dat de basis goed genoeg is om verder te komen op rekengebied. Alle basiskennis is namelijk vereist om toekomstige rekenonderdelen ook beter te kunnen begrijpen. Blijft een kind daarbij achter dan kan het zeker voor nog meer rekenproblemen in de toekomst zorgen.

 

Online werkblad rekenen

Kinderen kunnen thuis de rekenvaardigheden verder ontwikkelen en daarvoor zijn er diverse instrumenten beschikbaar. Naast dat er online rekenspellen en rekenopgaven worden aangeboden kan er ook gebruik worden gemaakt van een werkblad rekenen. Deze zijn uiteraard ook online beschikbaar voor alle niveaus en rekenonderdelen en kunnen uitgeprint worden. Het kind zit dan niet achter de computer rekenoefeningen te doen, maar kan aan tafel of aan het bureau plaatsnemen om in alle rust de opgaven te maken. Een rustige omgeving en concentratie dragen bij aan een beter resultaat van de te maken oefeningen. Kinderen moeten niet snel afgeleid worden bij het maken van een werkblad rekenen, want dat zal het resultaat zeker niet ten goede komen. Een combinatie van werkbladen rekenen maken en online rekensommen doen zal afwisseling brengen en is dus een uitstekend optie om de vaardigheden verder te verbeteren.