Rekenen.com is een informatieve website met praktische rekenoefeningen


tafels

Tafels leren is een onderdeel van rekenen, waarbij de kinderen de vermenigvuldigingen uit het hoofd moeten leren. In de loop van groep 4 van de basisschool kennen de meeste kinderen de tafels tot en met tien wel uit het hoofd en aan het einde van groep 5 wordt verwacht dat alle kinderen de tafels beheersen. Om tafels te leren kan er van werkbladen tafels gebruik worden gemaakt. Een werkblad met tafels is een papier met daarop verschillende vermenigvuldigingsoefeningen. Als kinderen met werkbladen tafels werken dan biedt dat extra ondersteuningen in het proces van het foutloos kunnen opzeggen van de tafels.

 

Tafels werkbladen

Tafels werkbladen bieden de ideale oefenstof om tafels in het geheugen te leren opslaan en kunnen online worden gevonden. Het is natuurlijk ook mogelijk om zelf een werkblad tafels te maken, maar online zijn er zoveel verschillende soorten te vinden, dat er altijd genoeg oefenstof beschikbaar is voor dit belangrijke rekenonderdeel. Het leren van tafels begint bij de makkelijke getallen, zoals de tafel van twee, tafel van vijf en de tafel van tien. Als deze opgaven worden beheerst dan volgt de meer lastige tafels, zoals die van drie, vier, zes, zeven, acht en negen. De tafels werkbladen zijn daarbij een handig instrument om de kennis van kinderen te testen. Uiteraard is het doel van de tafels werkbladen om uiteindelijk alle tafels niet alleen achter elkaar, maar ook door elkaar op te kunnen noemen. Net als dat een kind direct antwoord zou moeten kunnen geven op een keersom, die ook in een tafel voorkomt.

 

Werkblad tafel

Een werkblad tafel kan uitgeprint worden met bijvoorbeeld opdrachten, waarin één tafel voorkomt of waar een combinatie van tafels in voorkomen. Het doel is om uiteindelijk met behulp van een werkblad tafel het kind zonder de som uit te laten rekenen direct op te laten noemen. De tafels moeten echt in het geheugen worden opgenomen en meteen kunnen worden opgedreund door de kinderen aan het einde van groep 5. In de klas op school wordt uiteraard veel geoefend en de leraar geeft bijvoorbeeld een werkblad tafel mee naar huis om te maken. Er kan daarnaast extra geoefend worden door bijvoorbeeld online keersommen te maken of rekenspelletjes te spelen, waarin de tafels voorkomen. Als van alle mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, dan zal dat zeker tot een sneller resultaat leiden en kan het kind zonder enige moeite keersommen maken van getallen die in de geleerde tafels voorkomen.